Værktøjskassen

For at lette dit arbejde som iværksætter, har vi samlet links til en række relevante værktøjer, blanketter og gode tips inden for Marketing, Jura, Økonomi, Organisation og ledelse, Opstart og Salg.
Kig derfor her i vores værktøjskasse, for at se om der skulle være noget brugbar viden for dig.

 


MARKETING

 

Søgeordsoptimering/SEO

www.digital-kommunikation.com

Her finder du en ordbog, der forklarer begreber som URL, PPC, SEM, crawling, landing pages og alle de andre nørdede web-ord på en let forståelig måde.

 

Sociale medier

På Digital Works’ hjemmeside kan du holde dig opdateret om tendenserne inden for især de sociale medier og finde tips og vejledninger til hvordan du kan optimere din digitale markedsføring.

 

 


JURA

 

Lovgivning

www.retsinformation.dk

Retsinformation er en samling af alle danske love, bekendtgørelser og vejledninger. Her kan du læse den lovgivning, som du har brug for kendskab til. Det kan nogle gange være uoverskueligt at læse en lovtekst, men bruger du overskrifterne i loven, kan det være nemmere at finde det du leder efter. Der er specielt to love, som er relevante for stort set alle, som driver en virksomhed – det er aftaleloven og købeloven.

 

Købeloven

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1419

Købeloven indeholder både regler om køb mellem to professionelle parter, og forbrugerkøb. Sælger du direkte til en forbruger, er det godt at orientere sig i købeloven, og her kan du læse om hvad du som sælger er forpligtet til.

 

Aftaleloven

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=82218

Aftaleloven er vigtig i forhold til regulering af aftaler. Aftaler støder man på mange steder som selvstændig, og der findes en lang række særlovgivning indenfor specielle områder som f.eks. erhvervslejeloven www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134801 om leje af erhvervslokaler. Udgangspunktet for aftaleloven, er at aftaleretten er fri, så længe begge parter er indforstået med indholdet af aftalen og hvis den ikke stiller den ene part helt urimeligt dårligt jf. AFTL § 36. Derfor er det vigtigt at være meget opmærksom på de aftaler man laver f.eks. med en partner i virksomheden.

 

Juridisk bistand

Det kan være at du kommer ud for at have brug for professionel juridisk bistand i form af en advokat. Her er der flere gratis tilbud, som du kan benytte dig af.

Odense: www.retshjaelp.com

København: www.retshjaelpen.dk/hvem-er-vi  og  www.advokatvagterne.dk

Århus:  www.sr.au.dk/sr/da/retshjaelpen

Juridisk rådgivning med fokus på Iværksættere: www.facebook.com/JuridiskUddannetRaadgivning

 

Ophavsret, patent og designbeskyttelse

www.dkpto.dk

Har du et design eller et produkt, du skal have patent på, eller design du gerne vil have beskyttet, kan du få råd og hjælp hos Patent og varemærkestyrelsen. Det er også her du kan ansøge om designbeskyttelse og opnå patent på et produkt

Har du skrevet en bog eller komponeret et musikværk så har du ophavsretten til dit produkt.
www.ophavsret.dk
Her kan du finde reglerne om ophavsret.

 

Musik

Har du en butik, restaurant, cafe eller anden virksomhed, hvor du vil spille musik, så skal du have en musikaftale.
For at du lovligt kan bruge musik, skal du have en musikaftale med Koda. Musikaftalen betyder, at komponisterne og sangskriverne får deres betaling, når du bruger deres musik offentligt. Bemærk at du skal have en musikaftale, uanset hvilken lydkilde du bruger – om du bruger streaming, CD’er, radio, TV, lydfiler etc.

 


ØKONOMI

 

Budgetter

www.startvaekst.dk/vhhr.dk/opstart-oekonomi/0/4
Her finder du skabeloner til budgetter.

 


ORGANISATION OG LEDELSE

 

Strategi og ledelse

www.lederweb.dk
Hjemmeside for Væksthus for ledelse med masser af links og værktøjer om strategi, organisation og ledelse.

 

Innovativ ledelse

www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action.html
Videoforelæsning om inspirerende ledelse af den engelske forfatter Simon Sinek, der bl.a. forklarer hvorfor Apple formår at være mere innovativ end konkurrenterne.

 

Ledelse af organisationer

www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Forelaesere/R/Ralph_Stacey.htm
Videoforelæsning af Professor Ralph Stacey, der har et utraditionelt (socialkonstruktivistisk) syn på, hvad organisationer er, hvordan de udvikler sig, og hvordan man leder dem. I denne forelæsning forklarer Stacey om sin teori, om, hvorfor vi tror, at vi på rationalistisk vis kan forudsige og styre udviklingen maskinelt – mens vi i realiteten har at gøre med meget komplekse, responsive  processer mellem ret autonome aktører. Tankegangen er banebrydende, hvis man vil forstå hvad der er der sker i en organisation og hvordan man påvirker udviklingen.

 


OPSTART

 

Motivation, forretningsidé og praktisk udførelse

www.ivaerk-tv.dk
På Iværk-tv.dk finder du en stor samling af videoer der inspirerer, oplyser eller rådgiver omkring iværksætteri, markedsføring, netværk, innovation, motivation og meget mere.

 

Registreringer

www.startvaekst.dk/vhhr.dk/start-ny-virksomhed
Her finder du tips til hvad du bør tænke over, når du opstarter egen virksomhed og hvordan du registrerer din virksomhed.

Selskabsform

https://erhvervsstyrelsen.dk/selskaber

Herinde kan du læse om de forskellige selskabsformer, og derved finde ud af hvad du har det bedst med.

 


SALG

Prissætning af produkt

http://www.ivaerksaetteren.dk/flx/artikler/9/den-rigtige-pris-732/

Hvordan prissætter man sit produkt, og hvordan kan man sørge for at det er den “rigtige” pris?
Læs denne artikel for svar.

 

Salg af produkt

http://www.ivaerksaetteren.dk/flx/artikler/9/kunsten-at-saelge-naar-man-ikke-er-saelger-655/

Her får du en håndfuld af nyttig info som kan hjælpe dig til at blive en bedre sælger.